You are currently viewing Badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

Badania w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS

W naszych przychodniach w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim realizujemy badania z zakresu programu Profilaktyka 40 PLUS, które skierowane są do wszystkich Polek i Polaków powyżej 40. roku życia.

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych. Jego celem jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Program skierowany jest do Polaków, którzy:

ukończyli 40 lat,
uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), przez infolinię (tel. 22 735 39 53) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie,
nie korzystali wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu, podzielone są na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla pacjenta zależy od tego, jakich odpowiedzi udzieli w ankiecie.

W skład poszczególnych pakietów diagnostycznych wchodzą:

Dla kobiet:

• morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
• stężenie glukozy we krwi,
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
• poziom kreatyniny we krwi,
• badanie ogólne moczu,
• poziom kwasu moczowego we krwi,
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Dla mężczyzn:

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
• stężenie glukozy we krwi,
• próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
• poziom kreatyniny we krwi,
• badanie ogólne moczu,
• poziom kwasu moczowego we krwi,
• krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),
• PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Dodatkowo, w ramach pakietu wspólnego, zostaną wykonane:

• pomiar ciśnienia tętniczego,
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
• obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Po wcześniejszym wygenerowaniu skierowania, z dowodem osobistym i maseczką ochronną, zapraszamy na badania do naszych przychodni codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach:

Brodnica: 08:00-11:00,
Nowe Miasto Lubawskie: 08:00-10:00.

Źródło: pacjent.gov.pl