ANMED

Polityka prywatności

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@e-aps.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej www.anmed.info.
 4. Administrator monitoruje Pani/Pana aktywności na stronie internetowej www.anmed.info. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, ma Pan/Pani prawo skorzystać z: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.anmed.info jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Ma Pani/Pan wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem, w tym z opracowaniem strony internetowej www.anmed.info oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Wskazani odbiorcy są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z dostawcami usług: Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.
 7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu odwołania zgody lub ustania celów biznesowych Administratora.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych

ZAMAWIANIE RECEPT

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@e-aps.pl.
 3. Dane wpisane w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celu wystawienia recepty na wymagane leki.
 4. Formularz zamówienia wysyła dane w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio do systemu przychodni. Dane nie są przechowywane w bazie danych strony internetowej.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie ich spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia na leki.
 6. Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym formularzem zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z udzieleniem świadczenia oraz celów reklamacyjnych.
 7. Dostęp do przetwarzanych Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.