ANMED

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@e-aps.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA BYŁYCH PACJENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@e-aps.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.