You are currently viewing Profilaktyka 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS

Przypominamy, że w naszych przychodniach w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim, zrealizować można badania z zakresu Profilaktyka 40 PLUS.

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badań profilaktycznych. Jego celem jest zwiększenie liczby osób wykonujących takie badania, wczesne wykrywanie chorób i zaburzeń oraz zapobieganie ich rozwojowi. Program skierowany jest osób, które:

 • ukończyły 40 lat,
 • uzupełniły ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), przez infolinię (tel. 22 735 39 53) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie,
 • nie korzystały wcześniej z programu Profilaktyka 40 PLUS bądź od udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej po raz pierwszy w ramach tego programu, upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu, podzielone są na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. To, jaki zakres badań będzie dostępny dla pacjenta zależy od tego, jakich odpowiedzi udzieli w ankiecie.

Na badania zapraszamy:

 • w przychodni w Brodnicy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-11:00,
 • w Nowym Mieście Lubawskim w środy i czwartki w godz. 8:00-10:00.

Należy zgłosić się na czczo, z pojemnikiem z moczem. W zależności od udzielonych w ankiecie odpowiedzi, trzeba zabrać także pojemnik z kałem. Specjalne, wyjałowione pojemniki, uzyskać można w aptekach.

Co wchodzi w skład poszczególnych pakietów diagnostycznych?

Pakiet dla kobiet:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet dla mężczyzn:

 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT),
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Dodatkowo, w ramach pakietu wspólnego, zostaną wykonane:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Warto wspomnieć, że w przypadku korzystaniu z programu po raz kolejny, drugie skierowanie jest wystawiane automatycznie w ciągu tygodnia po upływie roku od zrobionych badań. Będzie to skierowanie na taki sam pakiet badań jak przy pierwszym skierowaniu – nie trzeba ponownie wypełniać ankiety.

 

Zapraszamy!