You are currently viewing Opieka koordynowana w naszych przychodniach

Opieka koordynowana w naszych przychodniach

Miło nam poinformować, że od niedawna w naszych przychodniach w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim realizujemy świadczenia zdrowotne w modelu zwanym opieką koordynowaną.

Opieka koordynowana obejmuje pacjentów przewlekle chorych, leczonych w placówkach POZ.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób, u nas w przychodniach z dziedziny:

  • kardiologii,
  • diabetologii,
  • pulmonologii.

Realizacja świadczeń w opiece koordynowanej odbywa się na podstawie działania w tzw. Indywidualnym Planie Opieki Medycznej, który lekarz POZ ustala razem z pacjentem. Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Przede wszystkim:

  • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ,
  • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej,
  • pozwalają podjąć działania edukacyjne – można dowiedzieć się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce,
  • aktywizują pacjenta.

O możliwość skorzystania z opieki koordynowanej należy zapytać swojego lekarza rodzinnego.

Zapraszamy!