You are currently viewing Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z uwagi na zbliżający się świąteczny czas, przypominamy poniżej kilka istotnych informacji dotyczących godzin przyjęć poradni POZ, a także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie pełnią dyżurów całodobowych. W noce i w dni ustawowo wolne od pracy, ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których można otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej skorzystać można wtedy, jeśli nie ma zagrożenia życia, ale pacjent czuje się źle i obawia się, że stan jego zdrowia pogorszy się do następnego dnia. W takiej sytuacji należy udać się do najbliższego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej niezależnie od miejsca zamieszkania i do którego lekarza bądź pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożona jest deklaracja. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz może zdecydować się na wizytę domową. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie (np. zastrzyki) w ramach porady udzielonej przez lekarza POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.

Warto zapamiętać, że SOR nie jest tym samym co nocna  i świąteczna opieka zdrowotna i jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym, zagrażającemu zdrowiu i życiu – nie zastępuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej.

Najbliższy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można odnaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

  • W Brodnicy punkt dostępny jest na ul. Wiejskiej 9 (zastrzyki wykonywane są w godz. 9:00-11.00 oraz 18:00-20:00),
  • w Nowym Mieście Lubawskim punkt znajduje się na ul. Mickiewicza 10 (zastrzyki wykonywane są w godz. 18:00-20:00 oraz podczas dyżuru całodobowego od 8:00-10:00).

 

Źródło: pacjent.gov.pl/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna