You are currently viewing Neurochirurg w naszych przychodniach

Neurochirurg w naszych przychodniach

Miło nam poinformować, że od marca w naszych przychodniach w Brodnicy i w Nowym Mieście Lubawskim, przyjmował będzie neurochirurg.

W zakresie leczonych przez neurochirurga schorzeń, znajdują się:

• guzy mózgu,
• tętniaki naczyń mózgowych, malformacje tętniczo-żylne, przetoki żylne oraz naczyniaki mózgu i rdzenia,
• guzy rdzenia kręgowego i kręgosłupa,
• dyskopatia szyjna i lędźwiowa,
• choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, kręgozmyki prawdziwe i zwyrodnieniowe, stenoza kanału kręgowego, spondyloza, wady postawy, pogłębiona lub spłycona lordoza szyjna i lędźwiowa, kifoza piersiowa, skolioza, zmiany zwyrodnieniowe stawów międzykręgowych,
• guzy nerwów obwodowych,
• padaczka pourazowa,
• neuralgia nerwu trójdzielnego, zespoły cieśni (zespół cieśni kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego i inne),
• ból ostry i przewlekły (farmakoterapia, krioablacja, termoliza, stymulatory przeciwbólowe, wskazania fizjoterapeutyczne),
• wodogłowie normotensyjne (zespół Hakima), inne postaci wodogłowia.

Ponadto, neurochirurg będzie zajmował się także stanami pourazowymi: mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa i nerwów obwodowych, stłuczeniami mózgowia, krwiakami przymózgowymi i środmozgowymi, złamaniami kości sklepienia i podstawy czaszki, plastyką kości czaszki (kranioplastyką) po kraniektomii pourazowej, odbarczającej, po operacjach guzów i chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego. Co więcej, specjalista kwalifikuje także do leczenia operacyjnego wyżej wymienionych schorzeń, realizuje kontrole pooperacyjne, kwalifikuje również do celowanej fizjoterapii pooperacyjnej oraz przedoperacyjnej.

Na wizytę do neurochirurga rejestrować można się pod numerem telefonu: 886 847 604.

Możliwy jest także kontakt mailowy: gabinetppl@gmail.com.