ANMED

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Przychodnia Rodzinna ANMED, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Targowa 28, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@e-aps.pl.
 3. Dane wpisane w formularzu zamówienia będą przetwarzane w celu wystawienia recepty na wymagane leki.
 4. Formularz zamówienia wysyła dane w postaci zaszyfrowanej, bezpośrednio do systemu przychodni. Dane nie są przechowywane w bazie danych strony internetowej.
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie ich spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia na leki.
 6. Zebrane informacje na temat Twojego połączenia z naszym formularzem zamówienia wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z udzieleniem świadczenia oraz celów reklamacyjnych.
 7. Dostęp do przetwarzanych Twoich danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.
 8. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym odbiorcom.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator nie podejmuje wobec Ciebie żadnych zautomatyzowanych decyzji.