You are currently viewing Europejski Tydzień Szczepień 2024

Europejski Tydzień Szczepień 2024

W dniach 21-27 kwietnia obchodzono Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne państwa. Celem akcji jest zwiększenie wiedzy na temat korzyści wynikających ze szczepień oraz ryzyka związanego ze spadkiem osób zaszczepionych. W tym roku Europejski Tydzień Szczepień jest początkiem całorocznej kampanii prowadzonej wspólnie z centralą WHO, aby uczcić 50-lecie Rozszerzonego Programu Szczepień.

Szczepienia to profilaktyka wielu chorób. Dzięki nim prawie zapomnieliśmy o takich chorobach jak polio, błonica, tężec, krztusiec, różyczka, świnka… Warto wspomnieć, że niektóre szczepionki chronią nas przed nowotworami. Przykładowo, szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), może obniżyć ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy nawet o 90%! Musimy jednak pamiętać o tym, że epidemie chorób zakaźnych nadal stanowią poważne zagrożenie, także dla Europejczyków. Powikłania chorób, którym można zapobiegać za pomocą szczepień ochronnych, wciąż grożą trwałymi następstwami, a nawet śmiercią – szczególnie małym dzieciom.
Co więcej, szczepienia eliminują groźne choroby z naszego otoczenia. Warto nadmienić także, że
obowiązkowe szczepienia są bezpłatne.

Czy szczepienia są bezpieczne?

Badania kliniczne potwierdzają, że wszystkie dostępne w Polsce szczepionki spełniają standardy jakości, bezpieczeństwa i skuteczności. Każda szczepionka wprowadzona na polski rynek musi pozytywnie przejść badania laboratoryjne. Kontrolowane są wszystkie serie szczepionek wprowadzane do obrotu w Polsce. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych stale monitoruje niepożądane odczyny poszczepienne.

Gdzie można wykonać szczepienia ochronne?

Szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane) są realizowane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą (np. przychodnie), które udzielają świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

O czym musisz poinformować lekarza przed szczepieniem?

Koniecznie poinformuj o:

  • przebytych chorobach,
  • przyjmowanych lekach (mogą one wpływać na działanie szczepionki, np. osłabić jej działanie lub wywołać reakcję alergiczną),
  • przebywaniu lub bliskim kontakcie z osobą chorą,
  • niepokojących objawach, jeśli pojawiły się po podaniu poprzednich szczepionek.

Jakie czynności muszą być wykonane przed szczepieniem?

Wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego musi być poprzedzone badaniem lekarskim, które ma na celu wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań. O wykonaniu lub przesunięciu terminu szczepienia zawsze decyduje lekarz, po zbadaniu pacjenta oraz uzyskaniu informacji dotyczących jego stanu zdrowia. W przypadku dziecka takich informacji mają obowiązek udzielić lekarzowi rodzice lub opiekunowie prawni.

Pamiętaj!

  • Badanie kwalifikujące do szczepienia przeprowadza lekarz.
  • Lekarz kwalifikuje do szczepienia na podstawie badania pacjenta i zebranego wywiadu (czyli informacji od pacjenta lub jego przedstawiciela prawnego).
  • Lekarz musi uzyskać zgodę pacjenta na wykonanie szczepienia.

 

 

Źródło: www.gov.pl